- Komerční sdělení -aktualne

Jak nastavit životní pojištění

Životní pojištění má v první řadě za úkol chránit vás a vaše blízké před nečekanými životními událostmi. Pokud se vám něco stane, pomůže vám doplatit splátky úvěrů, nahradí vám ušlý příjem a umožní vašim dětem dostudovat. Aby vám ale posloužilo správně, je naprosto nezbytné nastavit ho správně. V opačném případě můžete platit zbytečně vysoké pojistné a ve výsledku nebýt kryti proti zásadním rizikům.

Proto jsme pro vás připravili několik tipů na to, co byste si měli při nastavování životní pojistky pohlídat.

  1. Rizikové vs. investiční životní pojištění

Kromě klasického, rizikového životního pojištění můžete na trhu objevit i investiční pojištění. To kromě krytí rizik obsahuje i složku, která vám umožňuje zhodnotit vaše peníze v rámci investic. Investiční, nebo dříve také kapitálové životní pojištění představovalo poměrně populární alternativu, v dnešní době se ale životní pojistka vrací ke svému původnímu účelu, zatímco pro investování slouží jiné nástroje, které nabízí lepší zhodnocení vložených financí.

  1. Krytí rizik v životním pojištění

Životní pojištění by vás v první řadě mělo chránit před dlouhodobými následky případných nehod, zatímco pojištění krátkodobých rizik efektivněji pokryjete ze svých úspor.

Základním pojištěním je pojištění rizika smrti, v rámci kterého bude pojistné v případě vašeho úmrtí vyplaceno obmyšleným osobám. Takové pojištění může například pomoci vaší rodině doplatit hypotéku a zajistit vaše děti do doby, než dostudují.

Dále byste měli být pojištěni proti riziku invalidity, a to ve všech třech stupních. Pojistná částka by měla pokrýt náklady na nutnou úpravu bytu a dále náhradu mzdy, aby nedošlo ke snížení vašeho životního standardu.

Třetí zásadní složkou je pojištění pracovní neschopnosti, které vám nahrazuje mzdu v případě dlouhodobé nemoci. Zaměstnancům a těm živnostníkům, kteří si dobrovolně platí nemocenské pojištění, by měl pokrýt rozdíl mezi mzdou/výdělkem a platbami správy sociálního zabezpečení. Živnostníkům bez jiného pojištění pak musí pokrýt výpadek celého výdělku.

Životní pojištění samozřejmě nabízí celou řadu dalších připojištění, všechny možnosti byste měli projít s poradcem pro tuto oblast. Tyto tři pilíře ale tvoří pomyslný základ.

  1. Individuální životní pojištění pro individuální životní situace

Pokud splácíte hypotéku, máte doma dvě děti a oba vaši rodiče měli ve stáří problémy s klouby, měla by vaše životní pojistka vypadat zásadně jinak než pojistka vašeho svobodného souseda, který bydlí v nájmu a závodně lyžuje. Jinými slovy, životní pojistka je velmi flexibilní produkt a čím více bude odpovídat vašim individuálním potřebám, tím více vám poslouží za menší obnos peněz. Vždycky tedy začněte tím, co jsou největší hrozby ve vašem životě, a jaké následky případně potřebujete nahradit z pojistného. Nezapomeňte zvážit rodinnou anamnézu, situaci svých dětí a dalších závislých osob a veškeré vaše finanční závazky.

  1. Životní pojištění je na celý život

Čím déle je vaše životní pojištění v běhu, tím více se vám vyplatí. Mladší lidé obvykle bývají méně nemocí a snáze prochází lékařskými prohlídkami, a zároveň jsou pro ně platby pojistného obvykle nižší. Při dlouhodobém sjednání můžete čerpat různé bonusy a výhody, naproti tomu při předčasném zrušení můžete doplácet úlevy na dani, které jste čerpaly. Je tedy důležité nastavit životní pojištění hned na začátku co nejlépe, tak, aby se měnilo spolu s vámi. Pojišťovny vám umožní v pojištění dělat tzv. technické změny, přechod k jiné pojišťovně, zásadní změny v pojištění nebo změna druhu pojištění se vám ale pravděpodobně nevyplatí.

Zvlášť pokud byste měli sjednané životní pojištění s investiční složkou, při vyplácení tzv. odkupného z životního pojištění při předčasném ukončení pojištění můžete být velmi zklamáni částkou, kterou dostanete.

  1. Klesající vs. konstantní částka životní pojistky

V rámci životního pojištění si budete sjednávat konstantní a klesající částky případného plnění. Konstantní částka může být indexována o inflaci a znamená, že v případě plnění dostanete předem smluvenou částku bez ohledu na to, jak dlouho po sjednání k incidentu došlo (s výjimkou indexace). Naproti tomu klesající částka má například zabezpečit vaše děti do určitého věku, a s uplývajícím časem jim do tohoto věku zbývá méně a méně let, tedy i náklady se snižují. Klesající částka vám umožňuje platit nižší pojistné.

Důležité je nastavit klesající a konstantní částky s rozmyslem tak, aby pojistné skutečně odpovídalo klesajícím a konstantním rizikům/nákladům ve vašem životě.

  1. Zdravotní prohlídka při vstupu do pojištění

Zdravotní prohlídka nebo vyplnění zdravotního dotazníku je obvykle povinnou součástí vstupu do životního pojištění. Rozhodně byste měli do dotazníku uvést celou pravdu. Pokud totiž nějakou informaci zamlčíte, budete možná platit nižší pojištění, nicméně pojišťovna vám ve výsledku nemusí proplatit nic, co má příčinnou souvislost s nemocí, která vznikla před vstupem do pojištění.

Pokud zdravotním oceňováním neprojdete, stále můžete získat jednodušší životní pojištění, které je sjednávané formou převážně úrazového pojištění a kryje hlavně poškození těla. Některé pojišťovny ale i tento produkt nabízejí v komplexní formě a můžete se tedy těšit přiměřené ochraně.

  1. Výběr pojišťovny pro životní pojištění

Ze všech finančních produktů bývá zrovna u životního pojištění cena nejvíce zavádějící parametr. Mnohem důležitější je vybrat si správné krytí, ale i dobrou pojišťovnu. Instituce se totiž velmi liší v tom, jak likvidují jednotlivé pojistné události. Někde vám bez zbytečných průtahů zaplatí vše, jak jste si domluvili, jinde ale můžete narazit na zdržování a hledání kliček.

  1. Příspěvek na životní pojištění a úlevy na dani

Celá řada zaměstnavatelů poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na životní pojištění. Maximální výše takového příspěvku činí až 50 000 Kč ročně, takže se nejedná o malou sumu. Proč by to váš zaměstnavatel dělal? Dokáže vám takto navýšit hrubou mzdu, aniž by z částky odváděl daně.

A když je řeč o daních, i vy si můžete za určitých okolností odečíst zaplacené částky od daňového základu. Vaše životní pojištění v takovém případě musí být nastavené na riziko dožití a musí být sjednáno na dobu alespoň pěti let.

S výběrem životního pojištění nejlépe pomůže poradce

Výběr a nastavení životního pojištění je velmi komplexní proces, který musí zohlednit spoustu individuálních faktorů ve vašem životě. Určitě tak budete potřebovat poradce, který vás provede všemi uzly rozhodovacího procesu. Zatímco u konkrétní pojišťovny s vámi zaměstnanec pojišťovny nastaví pojištění této instituce, nezávislý finanční poradce vám může srovnat nabídky mnoha pojišťoven a najít tu, která nejlépe odpovídá vašim potřebám.

PR článek

Další články autora